Spring’de Spring Cloud Kubernetes ve Loglama (ELK Stack)

sametklou

Updated on:

Spring’de Spring Cloud Kubernetes ve Loglama (ELK Stack)

Spring Cloud Kubernetes ve Loglama (ELK Stack) konuları, mikroservis mimarisi kullanan geliştiriciler için oldukça önemlidir. Bu yazıda, Spring’de Kubernetes’i kullanarak uygulamanızı nasıl konumlandırabileceğinizi ve loglama için ELK Stack’i nasıl entegre edebileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız.

Spring Cloud Kubernetes

Spring Cloud Kubernetes, Kubernetes’i kullanarak bulut ortamlarında mikroservis uygulamalarının yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür. Spring uygulamalarını Kubernetes üzerinde nasıl dağıtabileceğinizi adım adım gösteren ayrıntılı bir rehber sunacağız.

// Kubernetes config örneği

Loglama (ELK Stack)

ELK Stack, Elasticsearch, Logstash ve Kibana’nın bir araya gelmesiyle oluşturulan bir log yönetim çözümüdür. Uygulamanızın loglarını toplamak, depolamak, analiz etmek ve görselleştirmek için ELK Stack’i kullanabilirsiniz. Bu başlık altında, Spring uygulamanızın loglarını ELK Stack’e nasıl entegre edebileceğinizi adım adım gösteren örnekler sunacağız.

// Loglama örneği

Umarız bu yazı, Spring Cloud Kubernetes ve Loglama konularına yeni başlayanlar için faydalı olacaktır.