Spring’de Spring Cloud Kubernetes ve Knative Build

sametklou

Spring’de Spring Cloud Kubernetes ve Knative Build

Spring Cloud Kubernetes ve Knative Build, bulut tabanlı uygulamalar geliştirirken kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu yazıda, Spring framework'ü kullanarak bu iki aracın nasıl entegre edileceğini detaylı olarak öğreneceksiniz.

Spring Cloud Kubernetes Nedir?

Spring Cloud Kubernetes, Kubernetes üzerinde çalışan uyumluluk modüllerini sağlayarak, bulut uygulamalarını oluşturmak ve dağıtmak için kullanılır. Bu modül, Kubernetes üzerinde çalışan uygulamaları yönetmek için gerekli olan özellikleri içerir.

Spring Cloud Kubernetes Özellikleri

 • Service Discovery
 • Load Balancing
 • Centralized Configuration Management
 • Distributed Tracing
 • Circuit Breakers

Knative Build Nedir?

Knative Build, Kubernetes üzerinde containerized uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Bu araç sayesinde Docker imajları otomatik olarak oluşturulabilir ve dağıtılabilir.

Knative Build Özellikleri

 • Dockerfile yerine Build Template'leri kullanımı
 • Otomatik imaj oluşturma ve güncelleme
 • Paralel oluşturma işlemleri

Spring ve Spring Cloud Kubernetes Entegrasyonu

@RestController
public class HelloWorldController {

  @GetMapping("/hello")
  public String helloWorld() {
    return "Merhaba Dünya!";
  }

}

Yukarıdaki kod örneğinde, Spring framework kullanılarak basit bir RESTful servis oluşturulmuştur. Bu servis, "/hello" endpoint üstünde "Merhaba Dünya!" mesajını döndürmektedir.

Spring ve Knative Build Entegrasyonu

Knative Build ile bir Docker imajı oluşturmak için aşağıdaki gibi bir Build Template kullanılabilir:

apiVersion: build.knative.dev/v1alpha1
kind: BuildTemplate
metadata:
 name: spring-boot-build
spec:
 parameters:
  - name: IMAGE
   description: "Docker image name"
 steps:
  - name: build-and-push
   image: gcr.io/kaniko-project/executor:latest
   args:
    - --context=/workspace
    - --dockerfile=/workspace/Dockerfile
    - --destination=${IMAGE}

Bu Build Template'i kullanarak, Spring Boot uygulamanızı Docker imajına dönüştürebilir ve Kubernetes üzerinde dağıtabilirsiniz.

Spring Cloud Kubernetes ve Knative Build'ın bir arada kullanımı, bulut tabanlı uygulamalar geliştirmek için oldukça güçlü bir kombinasyondur. Bu teknolojileri öğrenerek, uygulamalarınızı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde dağıtabilirsiniz.