Spring’de Spring Cloud Kubernetes ile Toplu Başlatma (Batch Jobs)

sametklou

Spring’de Spring Cloud Kubernetes ile Toplu Başlatma (Batch Jobs)

Spring Cloud Kubernetes, Kubernetes üzerinde çalışan Spring uygulamaları için kolay entegrasyon ve konfigürasyon imkanı sağlar. Batch işlemleri yani toplu işlemler, özellikle belirli aralıklarla tekrarlanması gereken işlemler için idealdir. Bu yazıda, Spring Cloud Kubernetes ile batch işlemleri nasıl başlatabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Gereksinimler

Öncelikle, Spring Cloud Kubernetes ile batch işlemleri başlatabilmek için şu gereksinimlere ihtiyacınız olacak:

 • Kubernetes cluster'a sahip olmalısınız.
 • Spring Boot projesinde Spring Cloud Kubernetes bağımlılıklarını eklemelisiniz.
 • Spring Batch kütüphanesini projenize eklemelisiniz.

Adım 1: Kubernetes Job Oluşturma

İlk adım olarak, Kubernetes cluster'a bir Job objesi oluşturmalısınız. Bu job objesi, batch işlemlerinin çalıştırılacağı pod'ları yönetecektir. Aşağıdaki yaml dosyasını kullanarak bir Job objesi oluşturabilirsiniz:

apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: my-batch-job
spec:
 template:
  spec:
   containers:
   - name: my-batch-job
    image: your-image
    command: ["java", "-jar", "your-jar-file.jar"]
   restartPolicy: Never

Yukarıdaki yaml dosyasında, my-batch-job adında bir Job objesi oluşturduk. image ve command kısımlarını kendi projenize göre düzenlemelisiniz.

Adım 2: Spring Batch Konfigürasyonu

Spring Boot projesinde Spring Batch kütüphanesini kullanarak batch işlemi yazmalısınız. Örnek bir batch işlemi aşağıdaki gibi olabilir:

@Configuration
@EnableBatchProcessing
public class BatchConfig {

  @Autowired
  private JobBuilderFactory jobBuilderFactory;

  @Autowired
  private StepBuilderFactory stepBuilderFactory;

  @Bean
  public Job myBatchJob() {
    return jobBuilderFactory.get("myBatchJob")
        .incrementer(new RunIdIncrementer())
        .start(myBatchStep())
        .build();
  }

  @Bean
  public Step myBatchStep() {
    return stepBuilderFactory.get("myBatchStep")
        .tasklet((contribution, chunkContext) -> {
          // Batch işlemlerini burada tanımlayabilirsiniz
          return RepeatStatus.FINISHED;
        })
        .build();
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, BatchConfig sınıfında bir batch job ve batch step tanımladık. Job objesini Kubernetes üzerinde oluşturduğumuz Job objesine bağlayacağız.

Adım 3: Spring Cloud Kubernetes Entegrasyonu

Son olarak, Spring Cloud Kubernetes ile Kubernetes Job ve Spring Batch'i entegre etmeliyiz. Bunun için KubernetesJobOperator sınıfını kullanabiliriz:

@Autowired
private KubernetesJobOperator jobOperator;

private Job myBatchJob;

public void startBatchJob() {
  myBatchJob = jobOperator.startJob(new JobParametersBuilder().toJobParameters());
}

Yukarıdaki kod parçasında, startBatchJob metodu ile batch işlemi başlatıyoruz. jobOperator.startJob metodu ile Kubernetes üzerindeki Job objesini çalıştırıyoruz.

Sonuç

Bu yazıda, Spring Cloud Kubernetes ile Spring Boot projesinde batch işlemlerini nasıl başlatabileceğinizi gösterdik. Bu adımları takip ederek, Kubernetes üzerinde toplu işlemleri kolayca yönetebilirsiniz. Eğer daha fazla detaya ihtiyacınız varsa, Spring Cloud Kubernetes dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.