Spring’de Spring Cloud Gateway ve Rate Limiting

sametklou

Spring’de Spring Cloud Gateway ve Rate Limiting

Spring Cloud Gateway, API'lerinizin güvenliğini sağlamak ve performansını artırmak için kullanılan bir araçtır. Bu yazıda, Spring Cloud Gateway'in sağladığı rate limiting özelliğini kullanarak, API'lerinizi aşırı kullanıma karşı korumayı öğreneceksiniz.

Rate Limiting Nedir?

Rate limiting, belirli bir süre içinde bir API'ye yapılan istek sayısını sınırlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, API'nizin aşırı yük altında kalmasını önler ve güvenlik açıklarını kapatır. Spring Cloud Gateway'in rate limiting özelliği ile istemcilerin belirli bir süre içinde sınırlandırılmış sayıda istekte bulunmalarını sağlayabilirsiniz.

Spring Cloud Gateway ile Rate Limiting Nasıl Yapılır?

Spring Cloud Gateway'in rate limiting özelliğini kullanabilmek için, Gateway uygulamanıza aşağıdaki dependency'leri eklemeniz gerekmektedir:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-circuitbreaker-reactor-resilience4j</artifactId>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>io.github.resilience4j</groupId>
 <artifactId>resilience4j-spring-boot2</artifactId>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>

Daha sonra, Spring Cloud Gateway'in konfigürasyon dosyasını aşağıdaki gibi düzenlemeniz gerekmektedir:

spring:
 cloud:
  gateway:
   routes:
    - id: rate_limit_route
     uri: http://your-api.com
     predicates:
      - Path=/your-api/**
     filters:
      - name: RequestRateLimiter
       args:
        key-resolver: "#{@userKeyResolver}"
        redis-rate-limiter.replenishRate: 1
        redis-rate-limiter.burstCapacity: 1

Bu konfigürasyonda, replenishRate ve burstCapacity parametreleri ile isteklerinizi sınırlayabilirsiniz. Örneğin, replenishRate parametresi belirli bir sürede izin verilen istek sayısını, burstCapacity parametresi ise aynı anda gelen maksimum istek sayısını belirtir.

Sonuç

Spring Cloud Gateway'in rate limiting özelliği, API'lerinizi aşırı kullanıma karşı korumak için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yazıda, rate limiting özelliğini nasıl kullanabileceğinizi öğrendiniz ve detaylı bir şekilde açıklandı. Artık API'lerinizi daha güvenli hale getirebilir ve performanslarını artırabilirsiniz.