Spring’de Operators in SpEL

sametklou

Spring’de Operators in SpEL

Spring Expression Language (SpEL), Spring tarafından desteklenen bir ifade dilidir. SpEL, Spring uygulamalarında kullanılan ifadeleri değerlendirmek ve işlemek için kullanılır. Bu yazıda, SpEL'de bulunan operatörler hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Operatörlerin Kullanımı

SpEL'de kullanılan operatörler, matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. İşte SpEL'de kullanılan bazı operatörler:

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

 • Toplama: +
 • Çıkarma: -
 • Çarpma: *
 • Bölme: /
 • Modül (Kalanı): %
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, değerleri karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin:

 • Eşitlik: ==
 • Eşit Değil: !=
 • Büyüktür: >
 • Küçüktür: <
 • Büyük Eşittir: >=
 • Küçük Eşittir: <=
int sayi1 = 10;
int sayi2 = 20;

SpEL ifade = new SpelExpressionParser().parseRaw("sayi1 == sayi2");
boolean sonuc = ifade.getValue(Boolean.class);

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

 • Ve: &&
 • Veya: ||
 • Değil: !
boolean kosul1 = true;
boolean kosul2 = false;

SpEL ifade = new SpelExpressionParser().parseRaw("!(kosul1 && kosul2)");
boolean sonuc = ifade.getValue(Boolean.class);

Diğer Operatörler

SpEL'de ayrıca, üçlü koşul operatörü (?:), null koalesans operatörü (?:) gibi diğer operatörler de bulunmaktadır. Bu operatörler de farklı amaçlar için kullanılır.

Sonuç

SpEL'de bulunan operatörler, ifadelerin değerlendirilmesi ve işlenmesi için önemli bir araçtır. Bu yazıda, SpEL'de kullanılan temel operatörler hakkında genel bir bilgi verdik. Daha fazla bilgi ve örnekler için Spring Framework Dökümantasyonuna başvurabilirsiniz.