Spring’de “NamedParameter” Kullanımı

sametklou

Spring’de “NamedParameter” Kullanımı

Spring framework'ünde "NamedParameter" kavramı, SQL sorgularında parametre kullanımını daha okunaklı ve güvenli hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yazıda, Spring framework'ünde "NamedParameter" nasıl kullanılır ve ne işe yarar detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

NamedParameter Kullanımı

import org.springframework.jdbc.core.namedparam.MapSqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;

public class UserRepository {
  private NamedParameterJdbcTemplate jdbcTemplate;

  public UserRepository(DataSource dataSource) {
    this.jdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource);
  }

  public void getUserById(int userId) {
    String sql = "SELECT * FROM users WHERE id = :userId";
    MapSqlParameterSource params = new MapSqlParameterSource();
    params.addValue("userId", userId);

    User user = jdbcTemplate.queryForObject(sql, params, new UserRowMapper());
  }
}

Yukarıdaki örnekte, UserRepository sınıfında bulunan getUserById metodu, "NamedParameter" kullanarak veritabanında belirli bir kullanıcıyı id'sine göre sorgulamaktadır. Sorguda bulunan ":userId" parametresi, MapSqlParameterSource sınıfı ile değeri atandıktan sonra güvenli bir şekilde sorguya eklenmektedir.

Avantajları

 • SQL sorguları daha okunaklı hale gelir.
 • SQL injection saldırılarına karşı koruma sağlar.
 • Tekrar kullanılabilir sorgular oluşturabilirsiniz.

Sonuç

Spring framework'ünde "NamedParameter" kullanarak SQL sorgularınızı daha güvenli ve okunaklı hale getirebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde daha temiz ve etkili bir kod yazabilirsiniz. Eğer daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa Spring Framework Dokümantasyonu adresini ziyaret edebilirsiniz.