Spring’de Multiple Controller

sametklou

Spring’de Multiple Controller

Spring framework, Java tabanlı uygulamalar için oldukça kullanışlı bir framework'tür. Bu framework'te Multiple Controller kullanarak uygulama içinde farklı controller'lar oluşturabilirsiniz. Bu sayede uygulamanızı daha modüler ve düzenli bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Multiple Controller Oluşturma

Multiple Controller oluşturmak için öncelikle her controller için ayrı bir sınıf oluşturmanız gerekmektedir. Örneğin, bir UserController ve bir ProductController oluşturmak istediğinizi düşünelim.

@Controller
public class UserController {
  
  @GetMapping("/users")
  public String getUsers(Model model) {
    // Kullanıcıları getir ve model'e ekle
    return "user-list";
  }
}

@Controller
public class ProductController {
  
  @GetMapping("/products")
  public String getProducts(Model model) {
    // Ürünleri getir ve model'e ekle
    return "product-list";
  }
}

Yukarıdaki örnekte UserController ve ProductController sınıflarını oluşturduk ve her birinin içine ilgili request mapping'leri tanımladık.

Controller Sınıflarını Yönetmek

Multiple Controller kullanırken controller sınıflarını Spring ile yönetmek için aşağıdaki gibi bir yapı oluşturabilirsiniz.

@Configuration
public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {
  
  @Bean
  public UserController userController() {
    return new UserController();
  }
  
  @Bean
  public ProductController productController() {
    return new ProductController();
  }
}

Yukarıdaki yapıda MvcConfig sınıfında UserController ve ProductController sınıflarını bean olarak tanımlıyoruz.

Sonuç

Spring'de Multiple Controller kullanarak uygulamanızı daha düzenli ve modüler bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bu sayede farklı işlevlere sahip olan controller'ları ayrı sınıflarda tutarak kodunuzun daha okunabilir ve bakımı yapılası hale gelecektir. Bu yazılım mimarisini kullanarak Spring uygulamalarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz.