Spring’de Model Interface Kullanımı

sametklou

Spring’de Model Interface Kullanımı

Spring framework'te Model interface, controller sınıfı ile view arasında veri taşımak için kullanılır. Bu interface, genellikle Controller sınıfında kullanılarak, view katmanına gönderilecek verileri taşıyan bir container görevi üstlenir.

Model Interface Kullanımı

Model interface'ini kullanarak controller sınıfında verileri view katmanına geçirebiliriz. Aşağıda basit bir örnek gösterilmiştir:

@Controller
public class UserController {

  @Autowired
  private UserRepository userRepository;

  @GetMapping("/users")
  public String getUserList(Model model) {
    List<User> userList = userRepository.getAllUsers();
    model.addAttribute("users", userList);
    return "userList";
  }
}

Yukarıdaki örnekte, getUserList metodu içinde Model interface'ini parametre olarak aldık ve userList adında bir listeyi "users" anahtar adıyla view katmanına taşıdık.

Model Interface İle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Model interface'i, view katmanına veri taşımak için kullanılır ve Controller sınıfında kullanılır.
 • Model interface'i, thymeleaf gibi template engine'lerle birlikte Spring Boot projelerinde sıklıkla kullanılır.
 • Model içine eklenen veriler, view katmanında ${} syntax'ı ile kullanılabilir.
 • Model içine eklenen veriler, view katmanında geriye döndürülen html dosyasında kullanılabilir.

Spring framework'te Model interface, controller ve view arasında veri taşımak için oldukça kullanışlı bir araçtır. Bu sayede verilerin kolayca taşınması ve view katmanında kullanılması sağlanır.