Spring’de Method Seviyesinde Güvenlik

sametklou

Spring’de Method Seviyesinde Güvenlik

Spring güvenliği, uygulamanızı korumak için çeşitli seviyelerde sağlanabilir. Bu seviyelerden biri de method seviyesinde güvenlik sağlamaktır. Bu sayede sadece yetkili kullanıcılar belirli metodları çağırabilir ve uygulamanızın güvenliği artırılabilir.

Nasıl Yapılır?

Method seviyesinde güvenlik için Spring Security'i kullanabiliriz. Aşağıdaki adımları takip ederek method seviyesinde güvenlik sağlayabilirsiniz:

 1. Spring Security konfigürasyonunu yapın:

  @Configuration
  @EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
  public class MethodSecurityConfig extends GlobalMethodSecurityConfiguration {
  
  }
  

  Bu konfigürasyon ile method seviyesinde güvenliği etkinleştirmiş olursunuz.

 2. Güvenlik sağlamak istediğiniz metodun üzerine @PreAuthorize veya @Secured annotation'ını ekleyin:

  @Service
  public class UserService {
  
    @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
    public void deleteUser(Long userId) {
      // Kullanıcıyı silme işlemi
    }
  }
  

  Yukarıdaki örnek, deleteUser metodunu yalnızca 'ADMIN' rolüne sahip kullanıcıların çağırabileceğini belirtir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Güvenlik kontrolü için method seviyesinde Spring Security'yi kullanırken, rol ve yetkilendirme kurallarını doğru bir şekilde ayarlamak önemlidir.
 • Method seviyesinde güvenlik sağlandığında, kullanıcıların yetkilendirme kontrollerinden geçmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen adımları takip ederek Spring projenizde method seviyesinde güvenlik sağlayabilirsiniz. Bu sayede uygulamanızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.