Spring Cloud Kubernetes ve Ingress Controller

sametklou

Spring Cloud Kubernetes ve Ingress Controller

Spring Cloud Kubernetes, Spring uygulamalarının Kubernetes üzerinde çalışmasını kolaylaştıran bir platformdur. Bu platform, Kubernetes'in sunduğu özellikleri Spring uygulamalarıyla entegre etmeye yardımcı olur. Ingress Controller ise Kubernetes'in dış trafiği yönlendirmesini sağlayan bir bileşendir.

Spring Cloud Kubernetes Nedir?

Spring Cloud Kubernetes, Spring Boot ve Spring Cloud projeleri için Kubernetes ortamında otomatik yapılandırma ve keşif sağlar. Bu sayede uygulamaların Kubernetes üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Avantajları:

 • Dinamik Konfigürasyon: Uygulama konfigürasyonu Kubernetes ConfigMap ve Secrets özellikleriyle dinamik olarak güncellenebilir.
 • Servis Keşfi: Service Discovery yöntemleri kullanarak uygulamalar arası iletişimi kolaylaştırır.
 • Pod Yönetimi: Podların işlem ömrünü kontrol eder ve uygulamaların sağlığını izler.

Ingress Controller Nedir?

Ingress Controller, Kubernetes cluster'ının dışında bulunan trafiği yönlendiren bir API objesidir. Bu sayede farklı HTTP ve HTTPS yolaklarını aynı IP adresi üzerinden yönlendirebilir, load balancer gibi hizmetlerin kullanılmasını sağlar.

Avantajları:

 • Trafik Yönlendirme: Dış trafiği uygun hedeflere yönlendirir.
 • SSL Sertifikası Yönetimi: HTTPS trafiğini güvenli hale getirir.
 • Yük Dengeleme: Dış trafiği farklı hedefler arasında dengeler.

Spring Cloud Kubernetes ve Ingress Controller ile Uygulama Geliştirme

Spring Cloud Kubernetes ve Ingress Controller kullanarak bir uygulama geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

Örnek 1: Spring Cloud Kubernetes Yapılandırması

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class DemoApplication {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
  }
}

Örnek 2: Ingress Controller Kullanımı

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: test-ingress
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
 rules:
 - host: test.com
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: test-service
      port:
       number: 80

Yukarıdaki örnekler ile Spring Cloud Kubernetes ve Ingress Controller'ı kullanarak Kubernetes üzerinde uygulama geliştirmeye başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için resmi dokümantasyonları inceleyebilirsiniz.