Spring Cloud Circuit Breaker Pattern Nedir?

sametklou

Spring Cloud Circuit Breaker Pattern Nedir?

Spring Framework, mikroservis mimarilerinde sıklıkla kullanılan bir framework'tür. Spring Cloud ise mikroservis mimarilerinde çözüm sağlayan bir proje koleksiyonudur. Bu yazıda, Spring Cloud'un Circuit Breaker Pattern özelliğinden bahsedeceğiz.

Circuit Breaker Pattern Nedir?

Circuit Breaker Pattern, bir mikroservis isteğinin başarısızlık durumunda oluşturulan bir koruma mekanizmasıdır. Bu mekanizma, talep eden servisin aşırı yük altında kalmamasını sağlar ve veritabanı bağlantıları, ağ çağrıları gibi isteklere aşırı yüklenilmesini engeller. Böylece, sistem daha sağlam ve dayanıklı hale gelir.

Spring Cloud Circuit Breaker Özelliği

Spring Cloud, Circuit Breaker Pattern özelliğini destekler. Bu özellik sayesinde, Spring uygulamaları hata durumlarında belirli bir işlemi gerçekleştirme becerisine sahip olurlar.

Yazdığınız kod örnek üzerinden görelim:

@RestController
public class ExampleController {

  @Autowired
  private ExampleService exampleService;

  @GetMapping("/example")
  public String getExample() {
    return exampleService.getResult();
  }
}

@Service
public class ExampleService {

  @CircuitBreaker(fallbackMethod = "fallbackMethod")
  public String getResult() {
    // servis iletişimi burada gerçekleştirilir
  }

  public String fallbackMethod() {
    return "Fallback metodu devreye girdi.";
  }
}

Yukarıdaki örnekte, ExampleService sınıfındaki getResult metodu @CircuitBreaker annotation ile işaretlenmiştir. Bu sayede, hata durumlarında fallbackMethod metodu devreye girecektir.

Sonuç

Spring Cloud Circuit Breaker Pattern, mikroservis mimarilerinde hata durumlarına karşı koruma sağlayan önemli bir özelliktir. Bu desen sayesinde sistem dayanıklılığı artar ve performans üzerinde olumlu etkiler yaratır. Daha fazla bilgi için Spring Cloud Circuit Breaker sayfasını ziyaret edebilirsiniz.