JDBC Nedir?

sametklou

JDBC Nedir?

JDBC (Java Database Connectivity), Java programlama dilinde veritabanlarına erişim sağlamak için kullanılan bir API'dir. Bu API sayesinde Java programları veritabanlarıyla iletişim kurabilir, sorgular yapabilir ve sonuçlar alabilir.

JDBC'nin Temel Özellikleri

 • Veritabanı bağlantısı kurma ve yönetme
 • SQL sorguları çalıştırma
 • Sonuçları alıp işleme
 • Transaction yönetimi

JDBC MCQ Soruları

 1. JDBC ne anlama gelmektedir?
  A) Java Database Connectivity
  B) Java Database Control
  C) Java Development Control
  D) Java Database Communication

 2. JDBC kullanılarak neler yapılabilir?
  A) Veritabanından veri okuma
  B) Veritabanına veri ekleme
  C) Veritabanından veri güncelleme
  D) Tümü

 3. JDBC ile veritabanına bağlantı kurmak için hangi adımlar izlenir?
  A) Connection, Statement, ResultSet
  B) Create, Insert, Update
  C) Import, Export, Execute
  D) Connect, Query, Execute

 4. JDBC'de kullanılan temel arayüz hangisidir?
  A) Connection
  B) Statement
  C) ResultSet
  D) DriverManager

 5. JDBC ile SQL sorgusu çalıştırmak için kullanılan arayüz hangisidir?
  A) Connection
  B) Statement
  C) ResultSet
  D) DriverManager

Örnek Java Kodu

import java.sql.*;

public class JDBCTest {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Veritabanına bağlantı sağlama
      Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/test", "kullanici", "sifre");

      // SQL sorgusu oluşturma
      Statement statement = connection.createStatement();
      String sql = "SELECT * FROM tablo";
      
      // Sorguyu çalıştırma
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      
      // Sonuçları ekrana yazdırma
      while(resultSet.next()) {
        System.out.println(resultSet.getString("sutun_adi"));
      }

      // Bağlantıyı kapatma
      connection.close();
      
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, basit bir JDBC örneği yer almaktadır. Bu örnek üzerinde deneme yaparak JDBC'nin kullanımını daha iyi anlayabilirsiniz.