JDBC Driver Nedir?

sametklou

JDBC Driver Nedir?

Java Database Connectivity (JDBC), Java programlama dilinin veritabanlarıyla iletişim kurmasını sağlayan bir API'dir. JDBC Driver ise bu API'yi destekleyen sürücü programlardır. Bu sürücüler, Java programlarının farklı veritabanı sistemleri ile iletişim kurmasını sağlar.

JDBC Driver Çeşitleri

 1. Type 1 Driver:

  • JDBC-ODBC Bridge Driver olarak da bilinir.
  • ODBC (Open Database Connectivity) API'lerini kullanarak JDBC sürücülerini destekler.
  • Veritabanı sistemine bağlanmak için ODBC sürücüsü gerektirir.
 2. Type 2 Driver:

  • Native API Partly-Java Driver olarak da bilinir.
  • Veritabanı sağlayıcısının özel sürücülerini kullanır.
  • Java platform bağımsız değildir.
 3. Type 3 Driver:

  • Middleware Network Protocol Driver olarak da bilinir.
  • Veritabanı sunucusuna erişmek için bir ara sunucu kullanır.
  • Veritabanı bağımsızdır ancak JDBC arayüzü özeldir.
 4. Type 4 Driver:

  • Native Protocol Pure Java Driver olarak da bilinir.
  • Veritabanı sağlayıcısı için doğrudan bağlantı sağlar.
  • Java platformunda bağımsızdır ve en yaygın kullanılan JDBC sürücü türüdür.

JDBC Driver Kullanımı

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class JDBCExample {

  public static void main(String[] args) {
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb";
    String username = "root";
    String password = "password";

    try {
      Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, password);
      System.out.println("Bağlantı başarılı!");
    } catch (SQLException e) {
      System.out.println("Bağlantı başarısız! Hata: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kod parçasında MySQL veritabanına bağlanmak için DriverManager sınıfı kullanılarak bir JDBC bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu örnek, JDBC Driver'ın temel kullanımını açıklayan basit bir örnektir.

JDBC Driver'lar, Java programlarının veritabanlarıyla etkileşim kurmasını sağlayarak veri işlemlerini kolaylaştırır. doğru JDBC sürücüsünü seçmek ve kullanmak, veritabanı işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynar.