Java’da Yorumlar (Comments)

sametklou

Java’da Yorumlar (Comments)

Java'da yorumlar, programcıların kodlarını anlamalarını ve diğer geliştiricilerle iletişim kurmalarını kolaylaştıran önemli bir öğedir. Java'da iki tür yorum bulunmaktadır: tek satırlık yorumlar ve çok satırlı yorumlar.

Tek Satırlık Yorumlar

Tek satırlık yorumlar, kodun yanına // işaretiyle başlayarak yazılır. Bu yorumlar sadece bir satırlık bilgi içerir. Örneğin:

int sayi = 5; // sayi değişkenine 5 değerini atar

Çok Satırlı Yorumlar

Çok satırlı yorumlar ise /* ile başlayıp */ ile sonlandırılır. Bu tür yorumlar, birden fazla satırı içerebilir ve genellikle daha detaylı açıklamalar için kullanılır. Örneğin:

/*
Bu metod, iki sayının toplamını hesaplar
@param sayi1 ilk sayı
@param sayi2 ikinci sayı
@return iki sayının toplamı
*/
public int toplam(int sayi1, int sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
}

Java yorumlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanarak kodunuzu daha okunabilir hale getirebilir ve diğer geliştiricilerle bilgi paylaşımını kolaylaştırabilirsiniz. Yorumları gerektiği gibi kullanarak kodunuzu anlaşılır hale getirmeyi unutmayın!