Java’da Wrapper Class

sametklou

Java’da Wrapper Class

Java'da Wrapper Class, temel veri tiplerini nesne haline getirerek daha fazla işlevsellik sunan sarmalayıcı sınıflardır. Wrapper Class'lar, nesne yönelimli programlama prensiplerini temel veri tiplerine uygulamamıza olanak tanır.

Wrapper Class Nedir?

Java'da 8 adet temel veri tipi bulunmaktadır: byte, short, int, long, float, double, char, boolean. Bu temel veri tipleri, sınıf olmadıkları için nesne yönelimli programlama kavramlarından yoksundur. Wrapper Class'lar ise bu temel veri tiplerini nesne haline getirerek onlara ek işlevsellik sağlar.

Temel Wrapper Class'lar

Java'da her temel veri tipi için bir Wrapper Class bulunmaktadır. Bu Wrapper Class'lar şunlardır:

  • Byte
  • Short
  • Integer
  • Long
  • Float
  • Double
  • Character
  • Boolean

Bu sınıflar, ilgili temel veri tiplerinin değerlerini saklamak için kullanılır.

Kullanımı

// Primitive veri tipinde bir değer oluşturma
int sayi = 5;

// Wrapper Class kullanarak nesne oluşturma
Integer sayiNesne = new Integer(sayi);

// Wrapper Class üzerinden değere erişme
int sayi2 = sayiNesne.intValue();
System.out.println(sayi2); // Çıktı: 5

Yukarıdaki örnekte, Integer sınıfı sayesinde bir int değerini nesne olarak saklayabildik ve bu nesne üzerinden değere erişim sağladık. Bu sayede temel veri tiplerini nesne haline getirerek daha fazla işlevsellik elde edebiliriz.

Wrapper Class'lar, genellikle Java koleksiyonları ve Java Reflection API gibi alanlarda sıkça kullanılır. Bu sayede temel veri tipleri ile nesne yönelimli programlama özelliklerini bir arada kullanabiliriz.

Java'da Wrapper Class'lar, temel veri tipleri arasında dönüşümler yapmak, metinleri temel veri tiplerine dönüştürmek gibi çeşitli işlemlerde de kullanılabilir. Bu sayede veri manipülasyonu ve işlemleri daha esnek bir şekilde yapılabilir.

Wrapper Class'ların Java programlama dilindeki önemi büyüktür ve Java programcıları için önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkar. Yeni başlayanlar için Wrapper Class'ları anlamak ve kullanmak önemli bir adımdır. Bu sayede Java programlarınızı daha esnek ve modüler hale getirebilirsiniz.