Java’da WindowListener Kullanımı

sametklou

Java’da WindowListener Kullanımı

Java programlama dilinde GUI uygulamalar geliştirirken pencere olaylarını dinlemek için WindowListener arayüzünü kullanabiliriz. WindowListener arayüzü, bir pencerenin açılması, kapatılması, simgelenmesi, simge durumuna getirilmesi ve tekrar simge durumundan çıkarılması gibi olayları uygulamamız tarafından işlememize olanak tanır.

WindowListener Arayüzünün Metotları

WindowListener arayüzü, aşağıdaki metotları içermektedir:

 • windowOpened(WindowEvent e): Pencere açıldığında gerçekleşen olayları işler.
 • windowClosing(WindowEvent e): Pencere kapatılmaya çalışıldığında gerçekleşen olayları işler.
 • windowClosed(WindowEvent e): Pencere kapatıldığında gerçekleşen olayları işler.
 • windowIconified(WindowEvent e): Pencere simge durumuna getirildiğinde gerçekleşen olayları işler.
 • windowDeiconified(WindowEvent e): Pencere simge durumundan çıkarıldığında gerçekleşen olayları işler.
 • windowActivated(WindowEvent e): Pencere etkinleştirildiğinde gerçekleşen olayları işler.
 • windowDeactivated(WindowEvent e): Pencere etkinleştirilmediğinde gerçekleşen olayları işler.

WindowListener Kullanımı Örneği

Aşağıda, Java'da WindowListener arayüzünü kullanarak bir pencerenin açılma olayını dinleyen bir örnek kod bulunmaktadır:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class MyWindowListener extends Frame implements WindowListener {
  public MyWindowListener() {
    addWindowListener(this);
    setSize(300, 200);
    setVisible(true);
  }

  public void windowOpened(WindowEvent e) {
    System.out.println("Pencere açıldı.");
  }

  public void windowClosing(WindowEvent e) {
    System.out.println("Pencere kapatılıyor.");
    dispose();
  }

  // Diğer WindowListener metotlarını da gerektiği gibi implement edebilirsiniz

  public static void main(String[] args) {
    new MyWindowListener();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, MyWindowListener sınıfı Frame sınıfından miras almakta ve WindowListener arayüzünü uygulamaktadır. Pencere açıldığında windowOpened() metodu çalışacak ve "Pencere açıldı." metni konsola yazdırılacaktır. Pencere kapatılmaya çalışıldığında ise windowClosing() metodu çalışacak ve "Pencere kapatılıyor." metni konsola yazdırılarak pencere kapatılacaktır.

Bu örnek üzerinden WindowListener arayüzü kullanımını detaylı bir şekilde inceleyebilir ve GUI uygulamalarınızda bu arayüzü nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.