Java’da While Döngüsü Kullanımı

sametklou

Java’da While Döngüsü Kullanımı

Java programlama dilinde döngüler, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanan kod blokları oluşturmak için kullanılır. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece kod bloğunu tekrar çalıştırır.

While döngüsü kullanımı için temel yapı şu şekildedir:

while (koşul) {
    // Koşul doğru olduğu sürece çalışacak olan kod bloğu
}

While döngüsü, başlangıçta koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve koşul hala doğruysa kod bloğunu çalıştırmaya devam eder. Koşul yanlış hale geldiğinde döngü sona erer ve program diğer işlemlere devam eder.

Örneğin, 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için aşağıdaki Java kodunu kullanabilirsiniz:

int i = 1;
while (i <= 5) {
    System.out.println(i);
    i++;
}

Bu kod örneğinde, i değişkeni 1'den başlayarak her adımda 1 arttırılıyor ve koşul i'nin 5'ten küçük veya eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Koşul doğru olduğu sürece i değeri ekrana yazdırılıyor ve i değişkeni arttırılarak döngü devam ediyor.

While döngüsü, bir koşulun belirli bir süre veya belirli bir değere ulaşana kadar tekrarlanması gereken durumlarda kullanılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, döngünün sonsuz bir döngü haline gelmemesi için koşulun belirli bir süre sonra yanlış hale gelmesinin sağlanmasıdır.

Java'da While döngüsü kullanarak programlarınızı daha verimli hale getirebilir ve belirli durumlar için tekrarlanan işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.