Java’da Unicode Sistemi

sametklou

Java’da Unicode Sistemi

Java programlama dilinde Unicode sistemi oldukça önemlidir ve metinlerin uluslararası karakter setlerini doğru şekilde temsil etmek için kullanılır. Unicode, bir karakterin bir kod noktasına eşlendiği bir karakter kodlama standardıdır.

Java'da Unicode metinleri temsil etmek için char veri türü kullanılır. Her char değeri, 16 bitlik bir Unicode karakterini temsil eder. Unicode metinleri çift tırnak içinde ifade edilir ve bu sayede çeşitli dil ve sembollerin sorunsuzca işlenmesi sağlanır.

Örnek olarak, Türkçe karakterlerin Unicode değerlerine bakalım:

 • 'ı' karakteri için Unicode değeri: \u0131
 • 'ç' karakteri için Unicode değeri: \u00E7
public class UnicodeExample {
  public static void main(String[] args) {
    char turkishChar = '\u0131';
    char turkishChar2 = '\u00E7';

    System.out.println("Türkçe karakterler: " + turkishChar + turkishChar2);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Türkçe karakterlerin Unicode değerlerini kullanarak bu karakterleri doğru şekilde temsil ediyoruz.

Java'da Unicode sistemi, farklı dillerden gelen metinleri doğru şekilde işleyebilmemize olanak tanır. Bu sayede çok dilli uygulamalar geliştirirken karakter sorunlarıyla karşılaşmamızın önüne geçilir.