Java’da TreeSet Kullanımı

sametklou

Java’da TreeSet Kullanımı

Java programlama dilinde, TreeSet sınıfı elemanlarını doğal sıralamaya göre saklayan bir veri yapısıdır. Bu veri yapısı, elemanları sadece tek sefer ekler ve elemanlar eklendiğinde otomatik olarak sıralar.

TreeSet Oluşturma

TreeSet<String> isimler = new TreeSet<>();

Yukarıdaki kod örneğinde bir TreeSet oluşturulmuştur. Bu TreeSet, String veri tipinde elemanlar içermektedir.

Eleman Ekleme

isimler.add("Ahmet");
isimler.add("Mehmet");
isimler.add("Ayşe");

Yukarıdaki kod örneğinde, isimler TreeSet'ine elemanlar eklenmiştir. TreeSet, elemanları eklenme sırasına göre otomatik olarak sıralamıştır.

Elemanları Gezinme

for (String isim : isimler) {
    System.out.println(isim);
}

Yukarıdaki kod örneğinde, isimler TreeSet'indeki elemanlar for döngüsü kullanılarak gezilmiş ve ekrana yazdırılmıştır.

Eleman Silme

isimler.remove("Mehmet");

Yukarıdaki kod örneğinde, isimler TreeSet'inden "Mehmet" isimli eleman silinmiştir.

TreeSet sınıfı hakkında daha fazla bilgi için Java TreeSet Dokümantasyonu'na bakabilirsiniz.