Java’da TreeMap Kullanımı

sametklou

Java’da TreeMap Kullanımı

Java programlama dilinde TreeMap sınıfı, key-value çiftlerini saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. TreeMap, key değerlerine göre sıralı bir şekilde verileri tutar.

TreeMap Oluşturma

TreeMap oluşturmak için şu şekilde bir kod bloğu kullanabiliriz:

import java.util.TreeMap;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    TreeMap<Integer, String> treeMap = new TreeMap<>();
    
    // TreeMap'e değer ekleme
    treeMap.put(1, "Java");
    treeMap.put(2, "Python");
    treeMap.put(3, "C++");
    
    System.out.println(treeMap);
  }
}

Yukarıdaki örnekte TreeMap oluşturuldu ve içine key-value çiftleri eklenerek ekrana yazdırıldı.

TreeMap Metotları

TreeMap sınıfının yaygın olarak kullanılan bazı metotları şunlardır:

 • put(key, value): Belirtilen key ve value değerlerini TreeMap'e ekler.
 • get(key): Belirtilen key değerine karşılık gelen value'yi döndürür.
 • remove(key): Belirtilen key değerine sahip olan key-value çiftini TreeMap'den kaldırır.
 • containsKey(key): Belirtilen key değerinin TreeMap içinde olup olmadığını kontrol eder.

TreeMap Özellikleri

TreeMap'in bazı özellikleri şunlardır:

 • Key değerlerine göre sıralı bir şekilde verileri saklar.
 • Elemanlara hızlı erişim sağlar.

Java'da TreeMap sınıfı, key-value çiftlerini sıralı bir şekilde saklamak için kullanışlı bir veri yapısıdır. Kullanımı oldukça kolaydır ve verileri düzenli tutmamıza yardımcı olur.