Java’da toString Metodu

sametklou

Java’da toString Metodu

Java programlama dilinde, toString() metodu nesnenin dizesel temsilini döndüren bir metoddur. Bu metodun varsayılan uygulaması Object sınıfında bulunur ve getClass().getName() + '@' + Integer.toHexString(hashCode()) şeklinde bir çıktı üretir. Ancak, genellikle bu varsayılan çıktının nesnenin anlamlı temsilini vermediği durumlarda toString() metodu kullanıcı tarafından yeniden tanımlanabilir.

Özellikle bir sınıfın tüm özelliklerini içeren bir dize elde etmek istediğimizde toString() metodunu kullanırız. Bu, nesnenin okunabilir bir temsilini elde etmemize yardımcı olur.

toString Metodunu Kullanma

Aşağıda Person sınıfının toString() metodu ile nasıl kullanılabileceğine dair basit bir örnek bulunmaktadır:

class Person {
  private String name;
  private int age;

  public Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Person{name='" + name + "', age=" + age + "}";
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Person person = new Person("John", 30);
    System.out.println(person.toString());
  }
}

Yukarıdaki örnekte, toString() metodu Person sınıfında üzerre yazılarak nesnenin adını ve yaşını içeren bir dize döndürmesi sağlanmıştır. Böylece, person nesnesinin içeriği okunabilir bir şekilde çıktı olarak yazdırılabilir.

Bu basit örnekle birlikte toString() metodunun nasıl kullanılabileceği hakkında temel bir fikir edinebilirsiniz. Daha karmaşık veya farklı senaryolarda da aynı metodu kullanarak nesnelerinizi dize olarak temsil edebilirsiniz. Bu sayede hem hata ayıklamayı kolaylaştırabilir hem de nesnelerinizin içeriğini daha kolay anlayabilirsiniz.