Java’da Throw vs Throws

sametklou

Java’da Throw vs Throws

Java programlama dilinde throw ve throws anahtar kelimeleri hata yönetimi için kullanılır. Bu iki anahtar kelime sık sık karıştırılır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler. Bu yazıda throw ve throws kullanımının farklarını detaylı şekilde açıklayacağız.

Throw Anahtar Kelimesi

throw anahtar kelimesi bir istisna fırlatmak için kullanılır. Bir method içinde, belirli bir koşul gerçekleştiğinde bir hata fırlatmak istiyorsanız throw kullanabilirsiniz. Örneğin:

public void checkAge(int age) {
  if (age < 18) {
    throw new IllegalArgumentException("Yaş 18'den küçük olamaz!");
  }
}

Yukarıdaki örnekte, eğer checkAge methoduna 18'den küçük bir yaş gönderilirse, IllegalArgumentException hata türünde bir istisna fırlatılır.

Throws Anahtar Kelimesi

throws anahtar kelimesi ise bir methodun belirli türde hatalar fırlatabileceğini belirtmek için kullanılır. Yani, throws ile belirtilen hataların bu method tarafından ele alınmayacağı, çağıran kod bloğunun bu hatalara karşı önlem alması gerektiği anlamına gelir. Örnek kullanım:

public void readFile() throws IOException {
  // Dosya okuma işlemleri
  if (errorOccurs) {
    throw new IOException("Dosya okunamadı!");
  }
}

Yukarıdaki örnekte, readFile methodu IOException türünde bir hata fırlatabilir ve bu durumu çağıran kodun ele alması gerekmektedir.

Sonuç

throw ve throws anahtar kelimeleri Java'da hata yönetimi için önemli araçlardır. throw ile istisnalar fırlatılırken, throws ile methodun belirli türde hatalar fırlatabileceği belirtilir. Doğru şekilde kullanıldığında, hata yönetimi daha etkili hale gelir ve programların daha sağlam olmasını sağlar.