Java’da Thread’in Yaşam Döngüsü

sametklou

Java’da Thread’in Yaşam Döngüsü

Java'da bir Thread'in yaşam döngüsü, Thread'in oluşturulduğu andan sonlandırıldığı ana kadar olan süreci ifade eder. Bir Thread'in yaşam döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Oluşturulma

Bir Thread oluşturulduğunda, ya bir sınıfın bir alt sınıfı olarak veya Runnable arayüzünü uygulayan bir sınıf olarak tanımlanır.

public class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    // Thread'in çalıştırılacak kodu
  }
}

public class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    // Thread'in çalıştırılacak kodu
  }
}

2. Başlatma

Thread, start() metodu çağrılarak başlatılır. start() metodu, Thread'in çalıştırılması için gerekli olan kaynakları oluşturur ve run() metodu çağrılarak Thread'in çalışması başlatılır.

Thread myThread = new MyThread();
myThread.start();

Thread myThread2 = new Thread(new MyRunnable());
myThread2.start();

3. Çalışma

Thread, run() metodu içindeki kodları çalıştırmaya başlar. Thread, bu aşamada belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

4. Bekleme

Thread, sleep(), wait(), join() gibi metodlar kullanılarak belirli süreler boyunca veya belirli koşullar sağlandığında beklemeye alınabilir.

5. Engellenme

Thread, suspend() metoduyla veya senkronizasyon sorunları nedeniyle bloklanabilir.

6. Sonlandırma

Thread'in işi tamamlandığında veya sonlandırılması gerektiğinde, run() metodu sona erdiğinde veya stop() metoduyla Thread sonlandırılır.

myThread.stop(); // Thread sonlandırma işlemi

Java'da bir Thread'in yaşam döngüsü bu adımları takip eder. Thread'in oluşturulması, başlatılması, çalışması, beklemesi, engellenmesi ve sonlandırılması gibi adımların doğru şekilde yönetilmesi, çoklu iş parçacıklı programlamada uygun ve verimli şekilde çalışmaya olanak tanır.