Java’da Thread Priority

sametklou

Java’da Thread Priority

Java programlama dilinde, thread'lerin öncelik seviyelerini belirlemek için kullanılan bir özelliktir. Thread priority sayesinde Java, programcılara hangi thread'in daha öncelikli olduğunu belirleme imkanı sunar.

Thread Priority Nedir?

Thread priority, bir thread'in diğer thread'lere göre ne kadar öncelikli olduğunu belirten bir değerdir. Her bir thread'in bir öncelik seviyesi vardır ve bu seviye, o thread'in işlem önceliğini belirler. Thread priority değeri, 1 ile 10 arasında bir tam sayı olarak belirtilir. En düşük öncelik değeri 1 iken en yüksek öncelik değeri 10'dur.

Thread Priority Kullanımı

Thread priority, setPriority() ve getPriority() metodları aracılığıyla ayarlanabilir ve alınabilir. Örneğin:

Thread thread = new Thread();
int priority = thread.getPriority(); // thread'in öncelik seviyesini al
System.out.println("Thread'in öncelik seviyesi: " + priority);

thread.setPriority(8); // thread'in öncelik seviyesini ayarla
System.out.println("Thread'in güncellenmiş öncelik seviyesi: " + thread.getPriority());

Öncelik Seviyesi ve Çalışma Sırası

Thread priority, thread'in işlem önceliğini belirlerken, JVM bu öncelik seviyesine göre çalışma sırasını belirler. Ancak bu tamamen JVM'in yapısına bağlıdır ve aynı öncelik seviyesine sahip birden fazla thread arasında öncelik sıralaması garanti edilmez.

Örnek Kod

Aşağıda, farklı öncelik seviyelerine sahip iki thread oluşturan ve çalıştıran basit bir Java programı bulunmaktadır:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      System.out.println("Thread 1 çalışıyor...");
    });
    thread1.setPriority(9);

    Thread thread2 = new Thread(() -> {
      System.out.println("Thread 2 çalışıyor...");
    });
    thread2.setPriority(3);

    thread1.start();
    thread2.start();
  }
}

Bu programda, thread1 9 öncelik seviyesine sahipken thread2 ise 3 öncelik seviyesine sahiptir. Program çalıştırıldığında, thread1 öncelikli olarak çalışacak ve thread2 sırasını bekleyecektir.

Thread priority, Java'da çoklu iş parçacığı programlama yaparken kullanışlı bir özelliktir ve thread'ler arasındaki çalışma sırasını belirlemek için önemli bir rol oynar. Bu özellik sayesinde, programcılar thread'ler arasındaki öncelikleri yönetebilir ve performansı artırabilir.