Java’da Thread Pool Kullanımı

sametklou

Java’da Thread Pool Kullanımı

Java programlama dilinde, Thread Pool, birden çok iş parçacığını yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır. Bu mekanizma, aynı anda çok sayıda Thread'i yönetmek için kullanılır ve Thread oluşturma maliyetini azaltarak performansı artırır.

Thread Pool Oluşturma

Thread Pool oluşturmak için ExecutorService arayüzü kullanılır. Öncelikle aşağıdaki gibi bir Thread Pool oluşturabiliriz:

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

ExecutorService threadPool = Executors.newFixedThreadPool(5);

Yukarıdaki kod örneğinde, 5 adet Thread içeren bir Thread Pool oluşturulmuştur.

Thread Pool İşlem Yürütme

Thread Pool üzerinde işlem yürütmek için submit() metodu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir işlemi Thread Pool üzerinde yürütebiliriz:

threadPool.submit(() -> {
    System.out.println("Merhaba dünya!");
});

Yukarıdaki örnek, Thread Pool üzerinde "Merhaba dünya!" metnini yazdıran bir işlemi yürütür.

Thread Pool Kapatma

Thread Pool'un kapatılması önemlidir, çünkü o oluşturduğu Thread'lerin kaynaklarını geri vermez ve programın kapanışını engelleyebilir. Thread Pool'u kapatmak için shutdown() metodu kullanılır:

threadPool.shutdown();

Yukarıdaki örnek kod, Thread Pool'u kapatır.

Bu şekilde Java'da Thread Pool kullanımı hakkında genel bilgiler edinebilir ve örneklerle uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle çok sayıda Thread oluşturmak ve yönetmek gerektiğinde, Thread Pool mekanizması performansı artırabilir ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.