Java’da Thread Oluşturma

sametklou

Java’da Thread Oluşturma

Java'da çoklu işlemleri eşzamanlı olarak çalıştırmak için Thread'ler kullanılır. Thread oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım 1: Thread Sınıfından Türetilen Bir Sınıf Oluşturma

Öncelikle Thread sınıfından türetilen bir sınıf oluşturmamız gerekmektedir. Bu sınıf, run methodunu override ederek Thread'in çalıştırılacak işlemlerini belirler.

class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    System.out.println("Thread çalışıyor");
  }
}

Adım 2: Thread Nesnesi Oluşturma ve Çalıştırma

Şimdi oluşturduğumuz sınıfı kullanarak bir Thread nesnesi oluşturabilir ve çalıştırabiliriz.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MyThread thread = new MyThread();
    thread.start();
  }
}

Yukarıdaki örnekte MyThread sınıfından bir nesne oluşturarak start methodunu çağırarak Thread çalıştırılmıştır.

Adım 3: Runnable Arayüzü Kullanarak Thread Oluşturma

Alternatif olarak, Runnable arayüzünü uygulayarak da Thread'ler oluşturabiliriz. Bu yöntem daha esnek bir yapı sunar.

class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    System.out.println("Thread çalışıyor");
  }
}

Şimdi oluşturduğumuz MyRunnable sınıfını kullanarak aynı şekilde Thread nesnesi oluşturabilir ve çalıştırabiliriz.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();
    Thread thread = new Thread(myRunnable);
    thread.start();
  }
}

Bu adımları izleyerek Java'da Thread oluşturabilir ve eşzamanlı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yanı sıra örnek kodlarla destekleyerek konuyu daha iyi anlamak için pratik yapabilirsiniz.