Java’da Thread Group

sametklou

Java’da Thread Group

Java'da çoklu iş parçacıklarını (thread) gruplamak ve yönetmek için Thread Group kullanılır. Thread Group, birbirleri ile ilişkili iş parçacıklarını bir araya getirerek daha düzenli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Thread Group Oluşturma

Thread Group oluşturmak için ThreadGroup sınıfından yeni bir nesne oluşturmalısınız. İşte örnek bir kod parçası:

ThreadGroup myGroup = new ThreadGroup("GrupAdi");

Bu kod parçasıyla "GrupAdi" isimli yeni bir Thread Group oluşturmuş olursunuz.

İş Parçacığı Oluşturma ve Thread Group'a Ekleme

Thread Group içerisindeki iş parçacıklarını oluşturmak ve Thread Group'a eklemek için aşağıdaki gibi bir yöntem kullanabilirsiniz:

Thread myThread = new Thread(myGroup, new Runnable() {
    public void run() {
        // İş parçacığı kodları buraya yazılır
    }
});
myThread.start();

Bu kod parçasıyla myGroup adlı Thread Group'a yeni bir iş parçacığı eklemiş olursunuz.

Thread Group'daki İş Parçacıklarını Listeleyerek Durumlarını Kontrol Etme

Thread Group içerisindeki tüm iş parçacıklarını listeleyerek durumlarını kontrol etmek için şu kod parçasını kullanabilirsiniz:

Thread[] threads = new Thread[myGroup.activeCount()];
myGroup.enumerate(threads);
for (Thread thread : threads) {
    System.out.println(thread.getName() + " durumu: " + thread.getState());
}

Bu kod parçası, Thread Group içerisindeki tüm iş parçacıklarını listeleyerek, her birinin durumunu ekrana yazdırır.

Sonuç

Java'da Thread Group kullanarak iş parçacıklarını gruplamak ve yönetmek oldukça kolaydır. Bu sayede iş parçacıklarını daha düzenli bir şekilde organize edebilir ve kontrol edebilirsiniz. Yukarıda verilen örnek kod parçalarını inceleyerek Thread Group'u daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz.