Java’da Temel Bilgiler

sametklou

Java’da Temel Bilgiler

Java programlama dilinin temellerini öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için bu yazıda Java'nın temel kavramlarını ve kullanımını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Java Nedir?

Java, platform bağımsız ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Sun Microsystems tarafından geliştirilen bu dilin en önemli özelliklerinden biri portatif olmasıdır, yani farklı işletim sistemlerinde çalışabilmesidir.

Java Programlama Ortamı Kurulumu

Java programlama dilini kullanabilmek için öncelikle Java Development Kit (JDK)'yi indirip kurmanız gerekmektedir. Daha sonra bir metin editörü veya Java tabanlı bir geliştirme ortamı kullanarak kodlarınızı yazabilir ve derleyebilirsiniz.

Java Temel Sözdizimi

Java'da temel sözdizimi olarak şunları sayabiliriz:

 • Java programları .java uzantılı dosyalarda saklanır.
 • Java programları public static void main(String[] args) metodundan başlar.
 • Java kodları noktalı virgül ile sonlanır.

Örnek bir Java programı:

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Merhaba Dünya!");
  }
}

Yukarıdaki program ekrana "Merhaba Dünya!" yazdırır.

Java Veri Tipleri ve Değişkenler

Java'da temel veri tipleri şunlardır:

 • int: Tam sayıları temsil eder.
 • double: Ondalık sayıları temsil eder.
 • boolean: Doğru veya yanlış değeri temsil eder.
 • String: Metin verilerini temsil eder.

Java'da değişken tanımlamak için şu ifadeyi kullanabiliriz:

int sayi = 5;
double ondalikSayi = 3.14;
boolean dogruMu = true;
String metin = "Merhaba";

Java Koşullu İfadeler

Java'da if, else if ve else ifadeleri kullanılarak koşullu ifadeler oluşturabiliriz. Örnek bir koşullu ifade:

int x = 10;

if (x < 5) {
  System.out.println("x 5'ten küçüktür.");
} else if (x == 5) {
  System.out.println("x 5'e eşittir.");
} else {
  System.out.println("x 5'ten büyüktür.");
}

Yukarıdaki kod x değerinin durumuna göre farklı çıktılar üretir.

Bu yazıda Java'nın temel kavramlarına genel bir bakış verdik. Daha fazla detay ve örnek için Java dokümantasyonuna göz atabilirsiniz. Java programlama dilini öğrenmek için bol bol kod yazarak pratik yapmanız önemlidir. Selamet okumalar!