Java’da Switch Kullanımı

sametklou

Java’da Switch Kullanımı

Java programlama dilinde switch ifadesi, belirli koşullara göre farklı kod bloklarını çalıştırmak için kullanılır. Bu makalede, Java'da switch ifadesini nasıl kullanabileceğinizi ve bazı kod örneklerini bulabilirsiniz.

Switch Yapısı

Switch ifadesi genellikle bir değişken veya ifadeyi kontrol etmek için kullanılır. Değişkenin değerine göre farklı case'lerdeki kod blokları çalıştırılır.

switch (degisken) {
  case deger1:
    // deger1 için çalıştırılacak kodlar
    break;
  case deger2:
    // deger2 için çalıştırılacak kodlar
    break;
  // diğer case'ler
  default:
    // varsayılan olarak çalıştırılacak kodlar
}

Switch Örneği

Aşağıda, bir öğrencinin notuna göre not durumunu belirleyen bir switch örneği verilmiştir.

public class SwitchExample {
  public static void main(String[] args) {
    char not = 'B';

    switch (not) {
      case 'A':
        System.out.println("Mükemmel!");
        break;
      case 'B':
        System.out.println("İyi iş çıkardın!");
        break;
      case 'C':
        System.out.println("Ortalama bir not aldın.");
        break;
      default:
        System.out.println("Başarısız oldun.");
    }
  }
}

Bu örnekte, öğrencinin notuna göre ekrana uygun bir mesaj yazdıran bir switch ifadesi kullanılmıştır.

Java'da switch ifadesi genellikle sınırlı sayıda durumlar için kullanılır. Birden çok durumun kontrol edilmesi gereken durumlarda, genellikle if-else ifadeleri tercih edilir.

Switch ifadesi hakkında daha fazla bilgi ve örnekler için Java dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz. Bu makalede, Java'da switch ifadesinin nasıl kullanıldığını ve basit bir örnek üzerinden nasıl uygulandığını öğrendiniz. Uygulama yaparak ve farklı senaryoları deneyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.