Java’da Super Keyword Kullanımı

sametklou

Java’da Super Keyword Kullanımı

Java programlama dilinde super keyword, bir alt sınıfta, yani miras alınan sınıfta bulunan bir özelliği veya metodu çağırmak için kullanılır. Bu keyword, super sınıfının öğelerine referans vermek için kullanılır.

Super Keyword'ün Kullanımı

Super keyword'ü alt sınıfta kullanmak için şu formatı kullanabiliriz:

super.ozellikAdi;
super.metotAdi();

Örneğin, aşağıdaki örnekte super keyword'ü kullanarak miras alınan bir sınıftaki özelliğe ve metoda erişim sağlanmıştır.

class Parent {
  String message = "Merhaba";

  void display() {
    System.out.println("Parent classındaki metot");
  }
}

class Child extends Parent {
  String message = "Hello";

  void display() {
    System.out.println(super.message); // Parent classındaki message özelliğine erişim
    super.display(); // Parent classındaki display metotunu çağırma
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Child child = new Child();
    child.display();
  }
}

Yukarıdaki örnekte Child sınıfında, Parent sınıfında bulunan message özelliğine ve display() metotuna super keyword'ü kullanarak erişim sağlanmıştır.

Özet

Java'da super keyword'ü bir alt sınıftan miras alınan sınıfın özelliklerine ve metotlarına erişim sağlamak için kullanılır. Bu keyword, sınıf hiyerarşisinde üst sınıfa referans vermek için kullanılır. Bu sayede, hem üst sınıfta tanımlanan özelliklere ve metotlara erişim sağlanabilir, hem de özelliklerin veya metotların override edilmesi durumunda üst sınıftaki orijinal özellik veya metotlara erişim mümkün olur.