Java’da StringTokenizer Class

sametklou

Java’da StringTokenizer Class

Java'da kullanılan StringTokenizer class'ı, bir metni belirli bir ayraç (delimiter) karakterine göre parçalayarak tokenlara ayırır. Bu class, özellikle metin işleme ve veri ayrıştırma işlemlerinde oldukça kullanışlıdır.

StringTokenizer Class'ının Kullanımı

import java.util.StringTokenizer;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    String str = "Java-programlama-dili";
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(str, "-");

    while (st.hasMoreTokens()) {
      System.out.println(st.nextToken());
    }
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, String'ı '-' karakterine göre ayırarak ekrana yazdıran bir program gösterilmektedir.

Özellikleri

 • StringTokenizer class, java.util paketinde bulunur.
 • Tokenleri isteğe bağlı olarak belirtilen ayraç karakterine göre ayırabilir.
 • StringTokenizer, Iterable ve Enumeration arabirimlerini uygular.
 • hasMoreTokens() metoduyla tokenlerin kontrolü yapılabilir.
 • nextToken() metoduyla bir sonraki token alınabilir.

Faydaları

 • Veri ayrıştırma işlemlerinde kullanımı kolay ve hızlıdır.
 • Özellikle dosya okuma ve veritabanı işlemlerinde token ayırma işlemlerinde tercih edilir.

Java'da StringTokenizer class'ı, metin işleme işlemlerinde oldukça faydalı ve kullanışlı bir sınıftır. Tokenlerin belirli bir ayraç karakterine göre ayrılması işleminde kolaylık sağlar ve veri manipülasyonu sürecinde büyük bir yardımcıdır.