Java’da StringBuilder Class

sametklou

Java’da StringBuilder Class

Java'da String sınıfındaki metinler üzerinde değişiklik yapmak için StringBuilder sınıfını kullanabiliriz. StringBuilder sınıfı, metinleri değiştirmek için daha verimli ve performanslı bir yol sunar.

StringBuilder Oluşturma

StringBuilder sınıfıyla bir metin oluşturmak için şu şekilde yapabiliriz:

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("Merhaba");
sb.append(" Dünya!");

Metin Ekleme ve Değiştirme

StringBuilder sınıfıyla metinlere ekleme veya değişiklik yapmak için append, insert ve replace gibi metodları kullanabiliriz:

StringBuilder sb = new StringBuilder("Merhaba");
sb.append(" Dünya!"); // Sonuna metin ekleme
sb.insert(8, "Sevgili "); // Belirli bir konuma metin ekleme
sb.replace(0, 7, "Selam"); // Belirli bir aralıktaki metni değiştirme

Metin Silme

StringBuilder sınıfıyla metinlerden karakter veya aralık silmek için delete metodunu kullanabiliriz:

StringBuilder sb = new StringBuilder("Merhaba Dünya!");
sb.delete(0, 8); // Belirli bir aralıktaki metni silme
sb.deleteCharAt(7); // Belirli bir karakteri silme

StringBuilder'i String'e Çevirme

StringBuilder sınıfındaki metni String'e çevirmek için toString metodunu kullanabiliriz:

StringBuilder sb = new StringBuilder("Merhaba Dünya!");
String str = sb.toString();

Performans

StringBuilder sınıfı, String sınıfına göre daha performanslıdır çünkü String sınıfındaki metinler değiştirilemezken, StringBuilder sınıfı üzerinde değişiklik yapılabilir.

Java'da metinler üzerinde sık sık değişiklik yapılacaksa, StringBuilder sınıfını tercih etmek daha verimli olacaktır.