Java’da String Sınıfının Metodları

sametklou

Java’da String Sınıfının Metodları

Java'da String sınıfı, birçok kullanışlı metoda sahiptir. Bu metotlar sayesinde bir metin dizisi üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. İşte Java'da String sınıfının bazı önemli metotları:

1. length()

Bu metot, bir String nesnesinin uzunluğunu (kaç karakterden oluştuğunu) döndürür. Örneğin:

String str = "Merhaba";
int uzunluk = str.length();
System.out.println("Uzunluk: " + uzunluk); // Çıktı: Uzunluk: 7

2. equals()

Bu metot, bir String nesnesinin başka bir String nesnesine eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin:

String str1 = "Java";
String str2 = "Java";
boolean esitMi = str1.equals(str2);
System.out.println("Eşit mi: " + esitMi); // Çıktı: Eşit mi: true

3. toUpperCase() ve toLowerCase()

Bu metotlar, bir String nesnesini büyük harfe veya küçük harfe çevirmek için kullanılır. Örneğin:

String str = "deneme";
String buyukHarfli = str.toUpperCase();
String kucukHarfli = str.toLowerCase();
System.out.println("Büyük harfli: " + buyukHarfli); // Çıktı: Büyük harfli: DENEME
System.out.println("Küçük harfli: " + kucukHarfli); // Çıktı: Küçük harfli: deneme

4. substring()

Bu metot, bir String nesnesinin belirli bir aralığındaki karakterleri almak için kullanılır. Örneğin:

String str = "Merhaba dünya";
String altDizi = str.substring(3, 8);
System.out.println("Alt dizi: " + altDizi); // Çıktı: Alt dizi: haba 

Bu metotlar Java'da String sınıfının sadece birkaç örneğidir. String sınıfının diğer önemli metotlarını da incelemek isterseniz Java dökümantasyonunu inceleyebilirsiniz.