Java’da String Nedir?

sametklou

Java’da String Nedir?

Java programlama dilinde String veri türü metinsel verileri temsil eden bir sınıftır. String sınıfı, karakter dizilerini işlemek ve manipüle etmek için kullanılır. Java'da String sınıfı değiştirilemez (immutable) bir yapıya sahiptir, yani bir String nesnesi oluşturulduktan sonra değerini değiştiremezsiniz.

String Oluşturma

Java'da bir String nesnesi oluşturmanın birkaç yolu vardır. İşte bunlardan bazıları:

Metin Literali Kullanarak

String str = "Merhaba Dünya";

new Anahtar Kelimesi ile

String str = new String("Merhaba Dünya");

String Metodları

Java'da String sınıfı birçok faydalı metoda sahiptir. İşte bazı örnekler:

length()

String str = "Merhaba";
int length = str.length();
System.out.println("Metnin uzunluğu: " + length);

charAt()

String str = "Merhaba";
char c = str.charAt(0);
System.out.println("İlk karakter: " + c);

substring()

String str = "Merhaba";
String substr = str.substring(3);
System.out.println("Alt dize: " + substr);

Bu örnekler, Java'da String sınıfının nasıl kullanılacağı konusunda size temel bir anlayış sağlamalıdır. Daha fazla detay için Java belgelerine veya diğer kaynaklara başvurabilirsiniz.