Java’da String Metotları

sametklou

Java’da String Metotları

1. length()

String'in karakter sayısını döndürür.

String str = "Merhaba";
int uzunluk = str.length();
System.out.println(uzunluk); // 7

2. charAt()

Belirtilen indeksteki karakteri döndürür.

String str = "Merhaba";
char karakter = str.charAt(0);
System.out.println(karakter); // M

3. toUpperCase()

String'in tüm karakterlerini büyük harfe çevirir.

String str = "merhaba";
String buyukHarfli = str.toUpperCase();
System.out.println(buyukHarfli); // MERHABA

4. toLowerCase()

String'in tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.

String str = "MERHABA";
String kucukHarfli = str.toLowerCase();
System.out.println(kucukHarfli); // merhaba

5. indexOf()

Belirli bir karakter veya metnin ilk indeksini döndürür.

String str = "Merhaba Dünya";
int indeks = str.indexOf("Dünya");
System.out.println(indeks); // 9

6. substring()

Belirli bir indeksten itibaren yeni bir String döndürür.

String str = "Merhaba";
String altString = str.substring(3);
System.out.println(altString); // haba

Bu metotlar Java'da sıklıkla kullanılan String metotlarından sadece birkaçıdır. String sınıfında birçok farklı metot bulunmaktadır ve belirli durumlara göre kullanılabilirler. Bu metotlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için resmi Java dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.