Java’da String Metodları

sametklou

Java’da String Metodları

Java programlama dilinde String sınıfı birçok farklı metod içermektedir. Bu metotlar, String nesneleri üzerinde çeşitli operasyonları gerçekleştirmenizi sağlar. Bu makalede, Java'da en yaygın kullanılan String metotları hakkında bilgi vereceğim.

length() Metodu

length() metodu, bir String nesnesinin uzunluğunu döndürür.

String str = "Merhaba Dünya";
int uzunluk = str.length();
System.out.println("Uzunluk: " + uzunluk);

toUpperCase() ve toLowerCase() Metotları

toUpperCase() metodu, bir String nesnesinin tüm karakterlerini büyük harfe çevirirken, toLowerCase() metodu ise tüm karakterleri küçük harfe çevirir.

String buyukHarf = str.toUpperCase();
String kucukHarf = str.toLowerCase();
System.out.println("Büyük Harf: " + buyukHarf);
System.out.println("Küçük Harf: " + kucukHarf);

charAt() Metodu

charAt() metodu, belirtilen konumda bulunan karakteri döndürür. Dizilerdeki indekslemeye benzer şekilde, karakterlerin indeksi 0'dan başlar.

char karakter = str.charAt(3);
System.out.println("3. karakter: " + karakter);

substring() Metodu

substring() metodu, belirli bir aralıktaki karakterleri alarak yeni bir String nesnesi oluşturur.

String altString = str.substring(3, 8);
System.out.println("Alt String: " + altString);

Yukarıda verilen örnekler, Java programlama dilinde sıkça kullanılan String metotlarını açıklamaktadır. Bu metotlarla String nesnelerini manipüle etmek ve istenilen operasyonları gerçekleştirmek oldukça kolaydır.