Java’da String Kullanımı

sametklou

Java’da String Kullanımı

Java programlama dilinde String sınıfı, metin verilerini temsil etmek için kullanılır. Bu sınıf, metinsel verilerin işlenmesi ve manipülasyonu için birçok faydalı metot içerir.

String Oluşturma

// Değişken oluşturma
String ad = "Ahmet";

// Yeni bir String nesnesi oluşturma
String soyad = new String("Yılmaz");

String Metotları

// Uzunluk
int uzunluk = ad.length();

// Büyük harfe çevirme
String buyukHarfliAd = ad.toUpperCase();

// Küçük harfe çevirme
String kucukHarfliAd = ad.toLowerCase();

// Belirli bir indeksteki karakteri alma
char karakter = ad.charAt(0);

// İki String'i birleştirme
String tamAd = ad.concat(" " + soyad);

// Belirli bir karakter veya String ile başlayıp başlamadığını kontrol etme
boolean basliyorMu = ad.startsWith("Ah");

// Belirli bir karakter veya String ile bitip bitmediğini kontrol etme
boolean bitiyorMu = ad.endsWith("met");

Java'da String sınıfının daha birçok metodu bulunmaktadır. Bu metotlar sayesinde metin verilerini etkili bir şekilde işleyebilir ve manipüle edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Java dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.