Java’da String Concatenation

sametklou

Java’da String Concatenation

Java programlama dilinde, String birleştirme işlemi yapmak için "+" operatörünü kullanabiliriz. String birleştirme, bir veya daha fazla String değerini bir araya getirerek yeni bir String oluşturur. Bu işlem, genellikle metinlerin bir araya getirilmesi veya formatlanması gereken durumlarda kullanılır.

String Birleştirme Nasıl Yapılır?

Java'da String birleştirme işlemi oldukça basittir. İki veya daha fazla String değerini "+" operatörü ile birleştirebiliriz. Örnek olarak:

String str1 = "Hello";
String str2 = "World";
String result = str1 + " " + str2;
System.out.println(result); // Output: Hello World

Yukarıdaki örnekte, "Hello" ve "World" String değerleri birleştirilerek "Hello World" değeri elde edilmiştir.

String Birleştirme Örnekleri

Numerik Değerlerle Birleştirme

int num1 = 10;
int num2 = 20;
String result = "Toplam: " + (num1 + num2);
System.out.println(result); // Output: Toplam: 30

Değişkenlerle Birleştirme

String name = "John";
int age = 25;
String result = "Merhaba, benim adım " + name + " ve yaşım " + age;
System.out.println(result); // Output: Merhaba, benim adım John ve yaşım 25

Metod Çağrısı ile Birleştirme

String uppercaseString = "hello".toUpperCase();
String result = "Uppercase version: " + uppercaseString;
System.out.println(result); // Output: Uppercase version: HELLO

Java'da String birleştirme işlemi "+" operatörü ile gerçekleştirilirken, performans açısından dikkatli olunmalıdır. Özellikle büyük döngülerde veya yoğun işlemlerde String birleştirmenin performans sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda StringBuilder sınıfını kullanmak daha etkili bir çözüm olabilir.

String birleştirme konusunda daha fazla bilgi edinmek için Oracle Java String Concatenation dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.