Java’da String Comparison

sametklou

Java’da String Comparison

String Comparison, Java programlama dilinde iki String'in karşılaştırılması işlemidir. Bu işlem iki String'in eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. String karşılaştırma işlemi için Java'da "equals()" ve "compareTo()" methodları kullanılır.

equals() Methodu

equals() methodu, iki String'in içeriğinin aynı olup olmadığını kontrol eder. Bu method, büyük-küçük harf duyarlıdır.

Örnek kullanım:

String str1 = "Merhaba";
String str2 = "merhaba";

if (str1.equals(str2)) {
    System.out.println("İki String eşittir.");
} else {
    System.out.println("İki String eşit değildir.");
}

compareTo() Methodu

compareTo() methodu ise iki String'in sıralama değerlerini karşılaştırır. Eğer iki String aynı ise 0 değerini döner, eğer sıralama değerleri farklı ise pozitif ya da negatif bir değer döner.

Örnek kullanım:

String str1 = "Java";
String str2 = "Python";

int result = str1.compareTo(str2);

if (result == 0) {
    System.out.println("İki String eşittir.");
} else if (result > 0) {
    System.out.println("str1, str2'den büyüktür.");
} else {
    System.out.println("str1, str2'den küçüktür.");
}

Yukarıdaki örneklerde String Comparison işlemlerinin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bu methodlarla String'ler arasında karşılaştırma yapabilir ve programınızın akışını yönlendirebilirsiniz.