Java’da Static Keyword

sametklou

Java’da Static Keyword

Java programlama dilinde kullanılan static keyword, birçok farklı yapıda kullanılabilen ve önemli bir özelliğe sahip bir anahtar kelime olarak karşımıza çıkar. Bu anahtar kelimenin doğru bir şekilde anlaşılması ve kullanılması, Java programlarını daha etkili ve verimli hale getirebilir.

Static Keyword Nedir?

static keyword, bir değişkenin ya da methodun sınıfa ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Yani bir değişken ya da method static olarak tanımlanırsa, o değişken ya da method sınıfın kendisine aittir ve sınıfın herhangi bir örneği oluşturulmadan da erişilebilir.

Static Değişkenler

public class Example {
  static int count = 0;
  
  public Example() {
    count++;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Example obj1 = new Example();
    Example obj2 = new Example();
    
    System.out.println(Example.count); // Çıktı: 2
  }
}

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, count isimli static bir değişken tanımlanmış ve bu değişkenin değeri her örnek oluşturulduğunda artırılmıştır. static değişkenlere sınıf adıyla erişebiliriz.

Static Metodlar

public class MathUtils {
  public static int add(int a, int b) {
    return a + b;
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    int result = MathUtils.add(5, 3);
    System.out.println(result); // Çıktı: 8
  }
}

Yukarıdaki örnekte add isimli static bir method tanımlanmıştır. Bu method sınıf adıyla çağrılabilir ve herhangi bir örneğe ihtiyaç duyulmaz.

Static Sınıf

Bir sınıfın static olarak tanımlanması durumunda, o sınıfın içinde sadece static değişkenler ve static methodlar bulunabilir. Bu tür sınıflar genellikle yardımcı sınıflar olarak kullanılır.

public class StringUtils {
  public static String reverse(String str) {
    return new StringBuilder(str).reverse().toString();
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    String reversed = StringUtils.reverse("Hello");
    System.out.println(reversed); // Çıktı: olleH
  }
}

Yukarıdaki örnekte, StringUtils sınıfı static olarak tanımlanmış ve içinde sadece static metodlar bulunmaktadır.

Java'da static keyword'ünü doğru bir şekilde kullanarak programlarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. Bu özellikleri anlayıp doğru bir şekilde uyguladığınızda, işlerinizi daha verimli ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.