Java’da Statement Kullanımı

sametklou

Java’da Statement Kullanımı

Java programlama dilinde, ifadeleri, döngüleri veya işlemleri yürütmek için "statement" ifadesi kullanılır. Statement'lar, Java programlarınızın mantıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar ve belirli görevleri yerine getirir. Bu makalede, Java'da statement kullanımını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Ifadeler (Expressions)

Java'da ifadeler, bir değer üreten ve işlemler gerçekleştiren yapılardır. Örneğin:

int x = 5;
int y = 10;
int z = x + y;
System.out.println(z); // Output: 15

Bu örnekte, z değişkenine x ve y değişkenlerinin toplamı atanmıştır.

2. If-Else Yapısı

int sayi = 10;
if(sayi < 20){
  System.out.println("Sayı 20'den küçüktür.");
}else{
  System.out.println("Sayı 20'den büyüktür.");
}

Bu örnekte, eğer sayi değişkeni 20'den küçükse, "Sayı 20'den küçüktür." yazdırılır; aksi takdirde "Sayı 20'den büyüktür." yazdırılır.

3. Switch Case Yapısı

int gun = 3;
switch(gun){
  case 1:
    System.out.println("Pazartesi");
    break;
  case 2:
    System.out.println("Salı");
    break;
  default:
    System.out.println("Geçersiz gün");
}

Bu örnekte, gun değişkeninin değerine göre farklı case'ler çalıştırılır. Eğer belirtilen case'lerden herhangi biri uyuşmazsa, default case çalıştırılır.

4. Döngüler (Loops)

For Döngüsü

for(int i=0; i<5; i++){
  System.out.println(i);
}

Bu örnekte, 0'dan 4'e kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir for döngüsü gösterilmiştir.

While Döngüsü

int i = 0;
while(i < 5){
  System.out.println(i);
  i++;
}

Bu örnekte, i değişkeni 5'ten küçük olduğu sürece ekrana yazdırma işlemi gerçekleştiren bir while döngüsü gösterilmiştir.

Java'da statement ifadeleri, programınızın akışını kontrol etmek ve belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır. Bu makalede verilen örneklerle, Java'da statement kullanımını daha iyi anlayabilir ve uygulayabilirsiniz.