Java’da Stack Veri Yapısı Kullanımı

sametklou

Java’da Stack Veri Yapısı Kullanımı

Stack veri yapısı, son giren ilk çıkan (LIFO – Last In First Out) prensibiyle çalışan veri yapısıdır. Java'da Stack sınıfı, bu veri yapısını kullanmamıza olanak sağlar. Bu yazıda, Java'da Stack kullanımı hakkında detaylı bilgiler ve örnekler bulabilirsiniz.

Java Stack Sınıfı Kullanımı

Java'da Stack sınıfını kullanmak için java.util paketini import etmelisiniz. Stack sınıfının temel metotları şunlardır:

 • push(): Stack'e eleman ekler.
 • pop(): Stack'ten en üstteki elemanı çıkarır ve siler.
 • peek(): Stack'ten en üstteki elemanı döndürür, ancak silmez.
 • isEmpty(): Stack'in boş olup olmadığını kontrol eder.
 • search(): Stack içinde belirli bir elemanın indeksini bulur.
import java.util.Stack;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Stack<String> stack = new Stack<>();

    // Eleman ekleme
    stack.push("Java");
    stack.push("Python");
    stack.push("C++");

    // En üstteki elemanı çıkarma
    System.out.println(stack.pop());

    // En üstteki elemana bakma
    System.out.println(stack.peek());

    // Stack'in boş olup olmadığını kontrol etme
    System.out.println("Stack boş mu: " + stack.isEmpty());

    // Belirli bir elemanın indeksini bulma
    System.out.println("Python elemanının indeksi: " + stack.search("Python"));
  }
}

Yukarıdaki örnek, Stack sınıfının temel kullanımını göstermektedir. Stack'i oluşturduktan sonra push() metodu ile elemanlar eklenir, pop() metodu ile eleman çıkarılır, peek() metodu ile en üstteki elemana bakılır, isEmpty() metodu ile Stack'in boş olup olmadığı kontrol edilir ve search() metodu ile belirli bir elemanın indeksi bulunur.

Java'da Stack veri yapısı, verileri LIFO prensibiyle saklamak ve işlemek için kullanışlı bir araçtır. Bu yazıda örneklerle Stack kullanımını öğrenebilir ve projelerinizde stack'i etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.