Java’da SimpleDateFormat Kullanımı

sametklou

Java’da SimpleDateFormat Kullanımı

Java programlama dilinde tarih ve zaman formatlarını düzenlemek ve biçimlendirmek için SimpleDateFormat sınıfı kullanılır. Bu sınıf, tarih ve zaman bilgilerini istenen formata çevirme ve istenilen formattaki tarih ve zaman bilgilerini parse etme işlemlerini yapmamıza olanak sağlar.

SimpleDateFormat Oluşturma

SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");

Yukarıdaki örnekte, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss" formatının belirtilmesiyle bir SimpleDateFormat nesnesi oluşturulmuştur. Bu format, gün/ay/yıl saat:dakika:saniye şeklinde tarih ve zamanı temsil etmektedir.

Tarih Biçimlendirme

Date now = new Date();
String formattedDate = sdf.format(now);
System.out.println("Biçimlendirilmiş Tarih: " + formattedDate);

Yukarıdaki örnekte, mevcut tarihin SimpleDateFormat ile belirtilen formata göre biçimlendirilmesi yapılmış ve ekrana yazdırılmıştır.

Tarih Ayrıştırma

String dateStr = "15/07/2022 14:30:00";
Date parsedDate = sdf.parse(dateStr);
System.out.println("Ayrıştırılmış Tarih: " + parsedDate);

Yukarıdaki örnekte, SimpleDateFormat ile belirtilen formata uygun olan bir tarih ve zaman bilgisinin ayrıştırılması yapılmış ve bu bilgi ekrana yazdırılmıştır.

Özel Formatlama Karakterleri

  • y: Yıl
  • M: Ay
  • d: Gün
  • H: Saat (24 saatlik format)
  • m: Dakika
  • s: Saniye

Başka formatlama karakterleri ve formatlama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Java SimpleDateFormat Dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.

Java'da SimpleDateFormat sınıfını kullanarak tarih ve zaman bilgilerini belirli bir formata çevirmek veya belirli bir formatta veriyi parse etmek oldukça kolay ve kullanışlıdır. Kod örnekleriyle açıklanan bu başlık, Java programcılarına bu konuda yardımcı olabilir.