Java’da run() Metodunu Çağırma

sametklou

Java’da run() Metodunu Çağırma

Java'da run() metodunu çağırmak genellikle threading konularında kullanılan bir tekniktir. run() metodunu doğrudan çağırarak yeni bir thread oluşturmadan bir metodun içeriğini çalıştırabilirsiniz.

Öncelikle Runnable interface'ini implemente eden bir sınıf oluşturarak run() metodunu override etmeniz gerekmektedir. Daha sonra bu sınıfın bir örneğini oluşturarak run() metodunu çağırabilirsiniz.

Örnek Kod

// Runnable interface'ini implemente eden sınıf
class MyRunnable implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("run() metodu çağrıldı");
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // MyRunnable sınıfından bir örnek oluşturma
    MyRunnable myRunnable = new MyRunnable();

    // run() metodunu çağırma
    myRunnable.run();
  }
}

Yukarıdaki örnek kodda, MyRunnable sınıfı Runnable interface'ini implemente ederek run() metodunu override etmiştir. Ardından Main sınıfında bu sınıfın bir örneği oluşturularak run() metodu çağrılmıştır.

Bu şekilde run() metodunu doğrudan çağırarak belirli bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak genellikle yeni bir thread oluşturmak için start() metodunu kullanmak daha yaygın bir yöntemdir.