Java’da ResultSet Kullanımı

sametklou

Java’da ResultSet Kullanımı

Java programlama dilinde veritabanı işlemleri gerçekleştirirken sıkça kullanılan ResultSet nesnesi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bu yazıda bu konuya değineceğiz.

ResultSet Nedir?

ResultSet, JDBC (Java Database Connectivity) ile veritabanı işlemlerinde kullanılan bir Java sınıfıdır. SQL sorguları sonucu elde edilen verileri saklamak ve işlemek için kullanılır.

ResultSet Kullanımı

ResultSet nesnesi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Statement statement = connection.createStatement();
ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT * FROM tablo_adı");

Yukarıdaki örnekte "tablo_adı" yerine kullanmak istediğiniz tablonun adını yazabilirsiniz.

ResultSet Özellikleri

ResultSet nesnesi, sonuç kümesinde dolaşmanıza olanak tanır ve verileri hücre hücre okuyabilirsiniz. Örneğin, bir tablodan verileri okumak için aşağıdaki gibi bir döngü kullanabilirsiniz:

while(resultSet.next()) {
    int id = resultSet.getInt("id");
    String name = resultSet.getString("name");
    // Verileri kullanabilirsiniz
}

ResultSet Kapatma

ResultSet nesnesini kullanmayı bitirdikten sonra mutlaka kapatmanız önemlidir. Aksi halde bağlantı kaynaklarının gereksiz yere tükenmesine yol açabilir. ResultSet'i kapatmak için aşağıdaki gibi bir yöntem kullanabilirsiniz:

resultSet.close();

Sonuç

Bu yazıda Java'da ResultSet kullanımı hakkında genel bir rehber sunduk. ResultSet'in nasıl oluşturulacağını, verilerin nasıl okunacağını ve kapatılacağını öğrendiniz. Daha fazla bilgi edinmek için JDBC dökümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

Artık ResultSet'i kullanarak veritabanı işlemlerinde daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Başka bir yazıda görüşmek üzere!