Java’da Regex Kullanımı (Regüler İfadeler)

sametklou

Java’da Regex Kullanımı (Regüler İfadeler)

Java'da Regex kullanarak metinleri aramak, eşleştirmek ve değiştirmek oldukça önemlidir. Java'nın Regex API'si, bu işlemleri kolaylıkla yapmanıza olanak sağlar. Regex ifadeleri, belirli bir desene uygun metinleri bulmanıza yardımcı olur.

Regex Nasıl Kullanılır?

Java'da Regex kullanmak için java.util.regex paketini import etmeniz gerekir. Ardından Pattern ve Matcher sınıflarını kullanarak Regex ifadelerini tanımlayabilir ve metinleri eşleştirebilirsiniz.

import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

public class RegexOrnegi {
  public static void main(String[] args) {
    String metin = "Merhaba, dünya!";
    String desen = "dünya";

    Pattern pattern = Pattern.compile(desen);
    Matcher matcher = pattern.matcher(metin);

    if (matcher.find()) {
      System.out.println("Desen bulundu.");
    } else {
      System.out.println("Desen bulunamadı.");
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte, Pattern sınıfıyla Regex desenimizi tanımladık ve Matcher sınıfıyla metin içinde deseni aradık. find() metodu sonucu bulup bulamadığımızı kontrol eder.

Özel Karakterler ve Metakarakterler

Regex ifadelerinde bazı özel karakterler ve metakarakterler kullanılır. Örneğin:

 • . : Herhangi bir karakteri temsil eder.
 • * : 0 veya daha fazla kez tekrar eden bir karakteri temsil eder.
 • + : 1 veya daha fazla kez tekrar eden bir karakteri temsil eder.

Regex ifadelerinde daha fazla özel karakter ve metakarakter bulunmaktadır. Bu karakterlerin nasıl kullanıldığını öğrenerek, daha kompleks Regex ifadeleri oluşturabilirsiniz.

Regex ile Metin Değiştirme

Regex kullanarak metinlerde belirli kısımları bulup değiştirebilirsiniz. Örneğin:

import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

public class RegexOrnegi {
  public static void main(String[] args) {
    String metin = "Merhaba, dünya!";
    String desen = "dünya";
    String yeniMetin = "Java";

    Pattern pattern = Pattern.compile(desen);
    Matcher matcher = pattern.matcher(metin);

    String yeniMetin2 = matcher.replaceAll(yeniMetin);
    System.out.println(yeniMetin2);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, replaceAll() metoduyla desene uygun kısımları yeni bir metin ile değiştirdik.

Java'da Regex kullanarak metinler üzerinde çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Daha fazla Regex ifadesi öğrenerek, metinlerde daha karmaşık aramalar ve değişiklikler yapabilirsiniz.