Java’da Reentrant Monitor

sametklou

Java’da Reentrant Monitor

Java'da Reentrant Monitor, threadler arasındaki senkronizasyonu sağlayan bir mekanizmadır. Bu mekanizma, aynı zamanda bir nesnenin kilitlenmesi ve kilidin geri alınması işlemlerini destekler. Bu sayede bir thread bir nesneyi sadece kendi üzerinde işlem yapabilir ve diğer threadler bu nesneye erişemez.

Reentrant Monitor Nasıl Kullanılır?

public class ReentrantMonitorExample {

  public synchronized void doSomething() {
    // Bu methoda ait kritik bölgeye girildi
    System.out.println("Kritik bölgeye girildi");
    doSomethingElse();
    // Kritik bölge sona erdi
    System.out.println("Kritik bölge sona erdi");
  }

  public synchronized void doSomethingElse() {
    // Bu methoda ait kritik bölgeye girildi
    System.out.println("Kritik bölgeye girildi");
    // Kritik bölge sona erdi
    System.out.println("Kritik bölge sona erdi");
  }

  public static void main(String[] args) {
    ReentrantMonitorExample example = new ReentrantMonitorExample();
    new Thread(() -> example.doSomething()).start();
  }
}

Yukarıdaki örnekte, ReentrantMonitorExample adında bir sınıf oluşturduk ve bu sınıf içerisinde iki adet senkronize metot bulunmaktadır. doSomething metodu, kritik bölgeye giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda doSomethingElse metodu da aynı kritik bölgeye sahip olabilir.

Reentrant Monitor Avantajları

 • Reentrant Monitor, bir nesneye ait kilitlenme işlemlerini sağlar ve bu sayede threadler arası senkronizasyonu kolaylaştırır.
 • Kod karmaşıklığını azaltır ve hataları en aza indirir.
 • Birden fazla kilit mekanizması kurmaya gerek kalmaz, tek bir kilit üzerinden işlemler yapılabilir.

Java'da Reentrant Monitor kullanarak threadler arasında daha güvenli ve düzenli bir senkronizasyon sağlayabilirsiniz. Bu mekanizmayı doğru bir şekilde kullanarak uygulamalarınızın performansını artırabilirsiniz.