Java’da Queue ve PriorityQueue

sametklou

Java’da Queue ve PriorityQueue

Java programlama dilinde veri yapıları arasında önemli bir yere sahip olan Queue ve PriorityQueue yapıları, veri elemanlarını saklamak ve işlemek için kullanılır. Bu yazıda, Java'da Queue ve PriorityQueue yapılarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Queue Nedir?

Queue, veri elemanlarının FIFO (First-In-First-Out) mantığıyla saklandığı bir veri yapısıdır. Yani, ilk eklenen eleman, ilk olarak çıkarılır.

Örnek bir Queue oluşturma:

Queue<Integer> myQueue = new LinkedList<>();
myQueue.add(5);
myQueue.add(10);
myQueue.add(15);

System.out.println(myQueue.poll()); // Çıktı: 5

PriorityQueue Nedir?

PriorityQueue, veri elemanlarının önceliklerine göre saklandığı bir veri yapısıdır. Yüksek öncelikli elemanlar daha önce çıkarılır.

Örnek bir PriorityQueue oluşturma:

PriorityQueue<Integer> myPriorityQueue = new PriorityQueue<>();
myPriorityQueue.add(10);
myPriorityQueue.add(5);
myPriorityQueue.add(15);

System.out.println(myPriorityQueue.poll()); // Çıktı: 5

Queue ve PriorityQueue Arasındaki Farklar

  • Queue FIFO mantığına göre çalışırken, PriorityQueue, öncelik sırasına göre elemanları saklar.
  • Queue, genellikle doğru sıralamada elemanların kullanımı için tercih edilirken, PriorityQueue öncelikli elemanların kullanımı için tercih edilir.

Java'da Queue ve PriorityQueue yapıları, veri yapıları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu yapıları doğru şekilde kullanarak veri işlemlerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.