Java’da Properties Class Kullanımı

sametklou

Java’da Properties Class Kullanımı

Properties Nedir?

Java'da Properties sınıfı, anahtar-değer çiftlerini depolamak için kullanılan bir sınıftır. Genellikle ayar dosyalarını okumak ve yazmak için kullanılır.

Properties Sınıfını Kullanma

Properties sınıfını kullanmak için öncelikle bir Properties nesnesi oluşturmalısınız. Ardından bu nesneye anahtar-değer çiftlerini ekleyebilir veya silebilirsiniz.

import java.util.Properties;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Properties properties = new Properties();
    
    // Anahtar-değer ekleme
    properties.setProperty("anahtar1", "değer1");
    properties.setProperty("anahtar2", "değer2");
    
    // Anahtar-değer silme
    properties.remove("anahtar1");
    
    // Anahtar üzerinden değere erişme
    String deger = properties.getProperty("anahtar2");
    System.out.println(deger);
  }
}

Properties Dosyası İşlemleri

Properties sınıfı genellikle bir dosyadan ayarları yükleme veya ayarları dosyaya yazma amacıyla kullanılır.

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Properties;

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Properties properties = new Properties();
    
    // Dosyadan ayarları yükleme
    properties.load(new FileInputStream("ayarlar.properties"));
    
    // Ayarları dosyaya yazma
    properties.setProperty("anahtar3", "değer3");
    properties.store(new FileOutputStream("ayarlar.properties"), null);
  }
}

Sonuç

Properties sınıfı, Java'da ayarları saklamak ve yönetmek için kullanışlı bir araçtır. Bu yazıda Properties sınıfının temel kullanımı ve dosya işlemleri üzerinde durulmuştur. Daha fazla bilgi için Java dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.