Java’da Package Nedir?

sametklou

Java’da Package Nedir?

Java programlama dilinde Package, kodunuzu organize etmek için kullanılan bir yapıdır. Package'lar, sınıf ve interfaceleri gruplamak ve yönetmek için kullanılır. Aynı zamanda sınıflar arasındaki ilişkiyi ve hiyerarşiyi belirlemek için de önemlidir.

Package Nasıl Tanımlanır?

Bir Java dosyasına package anahtar kelimesi ile başlayarak bir package tanımlanabilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir package tanımlaması yapabilirsiniz:

package com.ornek.package1;

Bu kod parçasında com.ornek.package1 adında bir package tanımlanmış olur.

Package Kullanımı

Tanımladığınız package'ı kullanabilmek için o package içindeki sınıflara erişim sağlamanız gerekir. Örneğin, aynı package içindeki bir sınıfa erişim sağlamak için herhangi bir ek adı yazmanıza gerek yoktur. Ancak farklı bir package içindeki bir sınıfa erişim sağlamak için import anahtar kelimesini kullanmanız gerekir.

import com.ornek.package1.Sınıf1;

Bu şekilde com.ornek.package1 package'ındaki Sınıf1 sınıfına erişim sağlanabilir.

Package Oluşturma ve Kullanma Adımları

 1. Package oluşturmak için projenizin içinde src klasörü altında yeni bir package oluşturun.
 2. Yeni bir Java sınıfı oluşturarak bu sınıfı oluşturduğunuz package içine yerleştirin.
 3. Sınıfı oluşturduktan sonra bu sınıfı başka bir sınıftan kullanmak için, kullanacağınız sınıf içinde import anahtar kelimesini kullanarak bu sınıfı import edin.
package com.ornek.package1;

public class Sınıf1 {
  // Sınıf içeriği
}
package com.ornek.package2;

import com.ornek.package1.Sınıf1;

public class Sınıf2 {
  public static void main(String[] args) {
    Sınıf1 sınıf1 = new Sınıf1();
  }
}

Bu adımları takip ederek Java'da package kullanımını öğrenebilir ve kodlarınızı daha organize bir şekilde yönetebilirsiniz.